top of page

Ponuka spolupráce pre obchodných partnerov:

Realitné kancelárie

Stavebné a montážne spoločnosti

Developerov

Ponúkame spoluprácu pri sprostredkovaní  výstavby našich typových stavieb kdekoľvek
na Slovensku.
STAVAJTE S NAMI!
Ponuka spolupráce pre stavebné a montážne spoločnosti kdekoľvek na Slovensku.
Dodáme vám hrubú stavbu v kontajneri a zaškolíme na technologické postupy výstavby. 
Pre rok 2021
máme voľné kapacity na  dodávky hrubých  stavieb typových domov 
a kapacity výroby montovaných stavieb

- Hrubú stavbu typového domu si môžete         

   objednať v akomkoľvek stupni       

   rozpracovanosti.

- Ostatné činnosti a stavebné práce 

   pre dokončenie typového domu je váš 

   obchodný priestor.

- Ku každej typovej stavbe je vypracovaný   

   partnerský položkový rozpočet materiálovej   

   základne a stavebných prác.

Construction Engineer
bottom of page